Evaluatie City deal Cybercrime

Deze studie evalueert de uitvoering van projecten binnen de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. We kijken naar het procesverloop (hoe is het project uitgevoerd?) en de potentiële werkzame elementen (werkt het project en waarom?). Door middel van deze procesevaluaties streven we ernaar om inzicht te krijgen in de essentiële voorwaarden die nodig zijn om een project over digitale weerbaarheid succesvol te laten verlopen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden tot opschaling naar andere regio’s van het land. Naast procesevaluaties voeren we ook effectevaluatiestudies uit, doen we onderzoek naar de positieve benadering van digitale weerbaarheid, waarbij de mens centraal staat als oplossing, en kijken we hoe we het mkb het beste kunnen bereiken voor initiatieven op het gebied van digitale weerbaarheid. Het doel is zowel inzicht te krijgen in de succesfactoren van projecten als de opbrengsten die deze projecten hebben opgeleverd. Door onze bevindingen kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van digitale weerbaarheid en het bevorderen van een veilige digitale omgeving.

Deze evaluatie wordt uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 

  • Rutger Leukfeldt
  • e.r.leukfeldt@hhs.nl

Deel dit project

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.