Procesevaluatie benadrukt waarde van cyberweerbaarheidsprojecten in Nederland 

Het rapport Een eerste blik op het verloop en de werking van cyberweerbaarheidsprojecten in Nederland: procesevaluaties van City Deal projecten (Deelrapport 1: Tranche 1 en 2)’ biedt inzicht in de effectiviteit van cyberweerbaarheidsprojecten in Nederland. Onderzoekers van het expertisenetwerk Cyberweerbaar NL belichten de resultaten van procesevaluaties van 21 City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime projecten. 

 

Projecten 

De geëvalueerde projecten omvatten een scala aan initiatieven, waaronder de Digitale Cybersecurity Ster voor KVO-B in Veenendaal, Digitale Buurtambassadeurs, Lokale interventie voor geldezels, Storytelling Cybercrime, HackShield en het Youth Cyber Team. Het rapport benadrukt de waarde van deze projecten in het vergroten van kennis en bewustwording over cybercriminaliteit, evenals het verstrekken van essentiële tools voor bescherming aan kwetsbare groepen.  

 

Resultaat 

Belangrijke conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn onder meer het belang van de inzet van sleutelfiguren en netwerken om doelgroepen effectiever te bereiken, de noodzaak van een gedegen plan van aanpak met concrete doelen, en de vraag naar maatwerk in de aanpak van cyberweerbaarheidsinitiatieven. Het rapport wijst ook op een algemene tevredenheid onder ontwikkelaars en uitvoerders van de projecten, evenals de wens voor structurele borging van dergelijke initiatieven binnen organisaties. Het pleit verder voor de centralisatie van interventies en best practices op één vindplek om kennisdeling te vergemakkelijken. Onderzoekers Kimberley Bluhm en Milou Andriessen voerden met collega’s de procesevaluaties uit en concluderen onder andere: “Een concreet en onderbouwd plan van aanpak is van (essentieel) belang voor het verloop en uitvoering van projecten en ook voor de procesevaluatie van deze projecten.”  

Projectleider dr. Jurjen Jansen licht toe:

“Het is belangrijk dat we de fundering van interventies gericht op digitale weerbaarheid verstevigen met een solide onderbouwing. Dit onderzoek onderstreept onder meer het belang van heldere definities, meetbare doelstellingen en een duidelijk gedefinieerde doelgroep voor het succesvol opzetten en implementeren van dergelijke interventies. Tevens kunnen de effecten van interventies op die manier beter in kaart worden gebracht, wat weer bijdraagt aan de kwaliteit van toekomstige initiatieven.”   

 

Meerjarig onderzoeksprogramma 

Het onderzoek is onderdeel van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, geïnitieerd in 2020 om innovatieve cyberprojecten op lokaal niveau te stimuleren. Dankzij de samenwerking tussen de City Deal en verschillende hogescholen beschikt Nederland nu over een meerjarig onderzoeksprogramma dat inzichten biedt in zowel procesevaluaties als effectevaluaties van cyberweerbaarheidsinitiatieven. 

 

Waardevolle lessen 

Het rapport biedt waardevolle lessen die kunnen worden toegepast bij toekomstige cyberprojecten, waardoor beleidsmakers, projectleiders en uitvoerders beter zijn uitgerust om de digitale weerbaarheid van burgers en bedrijven te versterken in de voortdurende strijd tegen online criminaliteit. 

 

Vervolg 

Dit rapport richt zich op 21 van de 32 geëvalueerde interventies uit tranche 1 en 2. De resultaten van de overige projecten publiceren we later dit jaar, waardoor een nog breder begrip van cyberweerbaarheidsinitiatieven in Nederland ontstaat. 

 

Meer weten? 

Dit onderzoek voerden we in 2023 uit in opdracht van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De eerste 21 – binnen de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime ontwikkelde en uitgevoerde – interventies (tranche 1 en 2) voor de versterking van cyberweerbaarheid van inwoners en mkb-ondernemers werden onderzocht. Voor meer informatie over de procesevaluaties neem contact op met Dr. Jurjen Jansen, lector Digitale Weerbaarheid van mens en organisatie. Voor meer informatie  over de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime over de City Deal bekijk het CCV-webdossier

Deel dit bericht

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.