Over het expertisenetwerk

Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties. Dit doen we in een door SIA gefinancierd achtjarig onderzoeksprogramma (2023-2031).

Het Team

Yolanda Van Setten

Community manager - west (De Haagse Hogeschool)
Praktisch… Dat is hoe Yolanda kijkt naar de uitdagingen op het gebied van cyberweerbaarheid. Zij staat dicht bij de justitie-keten en verbindt onderzoek met de onderzoeksbehoeftes vanuit de overheid.

Na jarenlang als officier van justitie te hebben gewerkt is zij naast haar rol als community manager ook als zelfstandige aan het werk binnen overheid en publiek-private samenwerkingsverbanden om cybercrime en complexe criminaliteit aan te pakken en de cyberweerbaarheid van overheden en burgers te vergroten.

Neem contact op met Yolanda voor informatie over o.a. samenwerking met overheid en in de regio West -Nederland.

COMMUNITY MANAGER

Jan-Peter Soenveld

Community manager - oost (Hogeschool Saxion)

De invloed die digitale technologie heeft op mens en maatschappij, daar is Jan-Peter door gefascineerd. Zijn belangrijkste motivatie? Een steentje bijdragen aan de cyberweerbaarheid van de maatschappij. Dat doet hij onder meer door kennis op te doen en te delen, en door partijen aan elkaar te verbinden. 

Jan-Peter is onderzoeker/docent Cyberweerbare Organisaties bij het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid. Ook schrijft hij eens in de vijf weken een column in het Friesch Dagblad over digitale ontwikkelingen die de maatschappij raken. 

Neem contact op met Jan-Peter voor informatie over o.a. samenwerking in praktijkgericht onderzoek en in de regio Oost-Nederland.

Community manager

Henk Van Ee

Community manager - zuid (De Haagse Hogeschool)
"I solve problems” Dat is wat Henk het liefste doet en hij vindt het fantastisch om het aanbod van praktische oplossingen - die vanuit toegepast onderzoek ontwikkeld worden - te kunnen koppelen aan de vele uitdagingen waar veel organisaties mee te maken hebben op het gebied van cyberweerbaarheid. Henk heeft ruime ervaring in samenwerkingen met het MKB.

Naast zijn rol als community manager geeft Henk veel gastlessen binnen het MBO en HBO over alles wat met cybersecurity te maken heeft. Ook is hij actief bij de DIVD.Academy en de stichting Cyberbrein.nl.

Neem contact op met Henk voor informatie over o.a. samenwerking met mkb en in de regio Zuid-Nederland.

COMMUNITY MANAGER

Esther Holman

Community manager - noord (Hogeschool NHL Stenden)
Esther Holman is werkzaam bij de Thorbecke Academie als accountmanager bij de HBO opleiding Integrale Veiligheidskunde. Zij is aanspreekpunt voor het werkveld. Vaak komen professionals met veiligheidsvraagstukken die zij uit willen laten voeren door studenten in projecten, minoren, stages en afstuderen. Voor Cyberweerbaar NL onderhoud zij contacten met onze partners, waarbij ze haar ruim 35 jaar ervaring beleidsmedewerker bij de gemeente Leeuwarden inzet.

Neem contact op met Esther voor informatie over o.a. samenwerking in onderwijs en in de regio Noord-Nederland.

  • esther.holman@nhlstenden.com
  • 06 53 42 30 41
  • LinkedIn
COMMUNITY MANAGER

Assia Kraan

Programma manager (De Haagse Hogeschool)
Assia Kraan is een creatieve verbinder tussen onderwijs, onderzoek, business en maatschappelijke organisaties. Met haar achtergrond in mediawetenschap en software ontwikkeling zet zij zich graag in voor de menskant van cyberweerbaarheid. Zij is werkzaam bij het Centre of Expertise Cybersecurity en geeft mede vorm aan transdisciplinaire samenwerkingen.

Naast haar functie bij Cyberweerbaar NL is zij werkzaam als programma manager bij het programma Vitale Delta en ook faciliteert zij sessies en treedt zij op als moderator.

Neem contact op met Assia voor algemene informatie over Cyberweerbaar NL.

PROGRAMMA MANAGER

Rutger Leukfeldt

Lector Cybercrime & Cybersecurity (De Haagse Hogeschool)
Rutger Leukfeldt richt zich op het ontwikkelen van praktijkgerichte en wetenschappelijke kennis op het gebied van cybercrime en cybersecurity. Dit versterkt de kennispositie van het mkb en publieke organisaties op dit onderwerp en kan slachtofferschap en de impact van cyberaanvallen onder mkb’ers en organisaties verlagen. Het lectoraat kent vier onderzoekslijnen: 1) aard en omvang van slachtofferschap, 2) aard van cybercriminaliteit, 3) weerbaarheid en 4) aanpak van cybercriminaliteit. Tevens is hij senior onderzoeker en coördinator van het cluster cybercrime bij het NWO-instituut NSCR.

Mijn persoonlijke drijfveer is om praktijkgericht en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan elkaar te verbinden. In andere woorden: zeer relevant onderzoek uitvoeren waar de praktijk op zit te wachten én die voldoet aan de hoge kwaliteitsstandaarden van het vakgebied.

LECTOR

Remco Spithoven

Lector Maatschappelijke Veiligheid (Hogeschool Saxion)
Remco Spithoven richt zich met zijn onderzoeksgroep op het versterken van het risicobewustzijn en zelfbeschermend gedrag van doelgroepen tegen gedigitaliseerde criminaliteit en ontwikkelt kennis op de onderzoekslijnen 1) weerbare burgers, 2) weerbare organisaties, en 3) digitale moraliteit. De Routine Activiteiten Theorie staat hierbij centraal, waarbij gekeken wordt naar het verminderen van gelegenheid voor online criminaliteit en zo slachtoffers en daders bewust te maken van risico’s. Hij is tevens hoofdredacteur van o.a. het Tijdschrift voor Veiligheid.

De verschuiving van offline naar online criminaliteit dwingt ons onze bakens te verzetten. Wij kunnen offline geleerde lessen over de daling van criminaliteit nu ook online toepassen. Het risicobewustzijn en preventief handelen van mensen heeft daarbij immers een sleutelrol gespeeld.

LECTOR

Jurjen Jansen

Lector Digitale Weerbaarheid van Mens en Organisatie (NHL Stenden Hogeschool)
Jurjen Jansen richt zich in zijn onderzoek op digitalisering en veiligheid. Hij bestudeert daarbij specifiek de digitale weerbaarheid van burgers, organisaties en politie. Thema’s hierbinnen omvatten risicoperceptie, bewustwording, gedrag en gedragsverandering. Jurjen is tevens als senior onderzoeker verbonden aan de Politieacademie, sector Kennis en Onderzoek. Daar houdt hij zich primair bezig met de ontwikkel- en veranderopgave voor een digitaal vaardige en weerbare politie en werkt hij aan de oprichting van het kenniscentrum Digitalisering, Intelligence en Technologie.

De mens speelt een cruciale rol in de digitale veiligheidsketen en ons onderwerp van studie is om die schakel te versterken of anderzijds te faciliteren.

LECTOR

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.