Samenwerken

Binnen het programma Cyberweerbaar NL werken we graag samen. We onderscheiden twee soorten partners; kernpartners en programmapartners.

Kernpartners dragen middels (in kind) co-financiering  bij aan het programma en zijn op basis van de toegekende SPRONG subsidie actief om de werkpakketten te ontwikkelen. Hieronder vallen; het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity van de De Haagse Hogeschool (penvoerder), het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van  Hogeschool Saxion en het lectoraat Digitale Weerbaarheid van Mens en Organisatie van NHL Stenden Hogeschool (i.s.m. Politieacademie).

Programmapartners dragen middels (in kind) co-financiering actief bij aan het programma. Dit doen ze door een kennismakelaar in hun organisatie te benoemen en bij te dragen aan het opzetten en ontwikkelen van het expertisenetwerk en/of het verbinden van nieuwe partijen en/of het verspreiden van opgedane kennis.

Met programmapartners worden onderzoeksresultaten in een vroeg stadium gedeeld en initiatieven voor nieuwe onderzoeken verkend. Daarnaast worden de kennismakelaars uitgenodigd voor besloten events. Bovendien werken de kernpartners en programmapartners nauw samen aan professionalisering van medewerkers.

Wil je samenwerken en heb je een vraag over partnerschap? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

 

Onze partners

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.