Terugblik governance of cybercrime symposium

Op 22 september 2023 ontvingen we op de Haagse Hogeschool tijdens een besloten symposium ruim 90 deelnemers van (cyber)burgemeesters, politie, het Openbaar Ministerie, onderzoekers en partners van Cyberweerbaar NL.  Tijdens deze inspirerende middag gingen deelnemers met elkaar in gesprek over de governance van cybercrime.

Het programma bestond uit keynotes, posterpresentatie, workshops en een ronde tafelgesprek. Een beknopte samenvatting van het ronde tafelgesprek leest u in dit artikel

Deel dit bericht

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.