Expeditie Lokaal Digitaal

Het tweejarige actieonderzoek ‘Expeditie Lokaal Digitaal: Naar een interventie voor de intensivering van de lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit’ heeft tot doel om een effectieve interventie te ontwikkelen voor een zelfverzekerde en lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit. We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met de basisteams van de eenheden Noord- en Oost-Nederland, het Digitaal Platform Drenthe en het cybercrimeteam van de eenheid Oost-Nederland. Daarnaast sluiten we aan bij de Agenda Gebiedsgebonden Politie en de Agenda Digitalisering & Cybercrime. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe kunnen basisteams hun personeel voorbereiden op een effectieve en zelfverzekerde intensivering van de lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit? Met dit onderzoek willen we praktische handvatten bieden aan basisteams, zodat zij hun personeel kunnen voorbereiden op een succesvolle en zelfverzekerde aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit op lokaal niveau. Door middel van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen streven we naar concrete oplossingen die kunnen bijdragen aan een veilige digitale omgeving.

Dit actieonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Politie en Wetenschap.

  • Remco Spithoven
  • r.spithoven@saxion.nl

Deel dit project

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.