Monitor ‘human factor cyberincidenten’

Er blijkt een grote gedeelde behoefte onder de partners van Cyberweerbaar NL om meer en beter te leren van elkaars (bijna-)incidenten. Daarom voeren we een inventarisatie uit naar bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden waarin gezamenlijk geleerd wordt van cyberincidenten. Op basis van deze inzichten wordt een monitor ontwikkeld waarin (bijna) cyberincidenten worden geregistreerd en belangrijkste lessons learned worden gedeeld. Bij de ontwikkeling van de monitor besteden we met name aandacht aan de menselijke (o.a. gedrag, houding, bewustzijn) en organisatorische (o.a. leiderschap, rolverdeling) factoren. Hierbij kijken we zowel naar oorzakelijke factoren die bijgedragen hebben aan het ontstaan van incidenten, als repressieve factoren die de impact van het incident beperkt hebben.

Vragen die we ons stellen zijn onder andere: Welke menselijke gedragingen hebben bijgedragen aan het ontstaan van incidenten? Wanneer is menselijk gedrag de sterkste schakel gebleken en zijn dus incidenten of ergere impact voorkomen? Hoe heeft (gebrekkige) samenwerking tussen medewerkers en leidinggevenden bijgedragen aan het veroorzaken / verbeteren van de cyberweerbaarheid van organisaties? Wat is de rol van organisatiecultuur in het creƫren of ondermijnen van cyberweerbaarheid? Naast inzicht in de cyberweerbaarheid van organisaties en het bevorderen van gezamenlijk leren biedt de monitor ook mogelijkheden om gezamenlijk onderzoeksprojecten vorm te geven.

Deze inventarisatie en monitor ontwikkeling wordt uitgevoerd door het expertisenetwerk Cyberweerbaar Nederland.

  • Bruno Verweijen
  • b.g.verweijen@saxion.nl

Deel dit project

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.