Monitor ‘human factor cyberincidenten’

Er is een grote gedeelde behoefte onder de partners van Cyberweerbaar NL om meer en beter te leren van elkaars (bijna-)incidenten. Daarom voeren we een inventarisatie uit naar bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden waarin gezamenlijk geleerd wordt van cyberincidenten. Op basis van deze inzichten wordt een monitor ontwikkeld waarin (bijna) cyberincidenten worden geregistreerd en belangrijkste lessons learned worden gedeeld. We zijn specifiek op zoek naar de menselijke (o.a. gedrag, houding, bewustzijn) en organisatorische (o.a. leiderschap, rolverdeling) factoren die een rol hebben gespeeld bij het veroorzaken / verhelpen van (bijna) incidenten. Geleerde lessen geven ons veel informatie over hoe we incidenten kunnen voorkomen.

Vragen die we ons stellen zijn onder andere: Welke menselijke gedragingen hebben bijgedragen aan het ontstaan van incidenten? Wanneer is menselijk gedrag de sterkste schakel gebleken en zijn dus incidenten of ergere impact voorkomen? Hoe heeft (gebrekkige) samenwerking tussen medewerkers en leidinggevenden bijgedragen aan het veroorzaken / verbeteren van de cyberweerbaarheid van organisaties? Wat is de rol van organisatiecultuur in het creƫren of ondermijnen van cyberweerbaarheid? Naast inzicht in de cyberweerbaarheid van organisaties en het bevorderen van gezamenlijk leren biedt de monitor ook mogelijkheden om gezamenlijk onderzoeksprojecten vorm te geven.

Aangesloten organisaties kunnen informatie uploaden in de monitor en van elkaar leren. Op deze manier kunnen we als groep in Nederland de cyberweerbaarheid verbeteren.

Deze inventarisatie en monitor ontwikkeling wordt uitgevoerd door het expertisenetwerk Cyberweerbaar Nederland.

  • Bruno Verweijen
  • b.g.verweijen@saxion.nl

Deel dit project

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.