Praktische aanpakken

Cybercriminaliteit: van wetenschappelijk onderzoek naar praktische aanpakken

Het doel van dit onderzoek is om de bestaande, wetenschappelijke body of knowledge ten aanzien van onder andere daders, slachtoffers, crimescripts en praktische aanpakken cybercriminaliteit overzichtelijk en toegankelijk in kaart te brengen en deze met ervaren politiemensen te vertalen naar praktisch handelingsperspectief.

Vanuit de Nationale Politie – project Centurion – zijn de samenwerkende hogescholen van Cyberweerbaar NL gevraagd om in kaart te brengen wat er momenteel in de wetenschap bekend is over cybercriminaliteit. En ook om dit in samenwerking met ervaren politiemensen vanuit de cybercrimeteams, project Centurion en de agenda Digitalisering & Cybercrime van de korpsleiding te vertalen naar praktische handvatten in de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit (cyber enabled crime) en cybercrime (cyber dependent crime). Daarbij kan worden voortgebouwd op reeds uitgevoerde literatuurstudies van de Haagse Hogeschool, het NSCR en Hogeschool Saxion.

Dit onderzoek wordt door onderzoekers van De Haagse Hogeschool en Hogeschool Saxion uitgevoerd in opdracht van Nationale Politie – project Centurion.

  • Remco Spithoven
  • r.spithoven@saxion.nl

Deel dit project

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.