Evaluaties City Deal Cybercrime

Een belangrijk initiatief om de cyberweerbaarheid in Nederland te vergroten is de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Binnen de City Deal zijn meer dan dertig projecten actief (geweest). Het is van belang om meer zicht te krijgen op de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze projecten aangaande cyberweerbaarheid: cyberveiligheid verhogen, impact van incidenten minimaliseren en cyberrisico’s inzichtelijk maken.

NHL Stenden, Saxion en De Haagse Hogeschool evalueerden in 2023 de eerste 20 – binnen de City Deal ontwikkelde en uitgevoerde – interventies (tranche 1 en 2) voor de versterking van cyberweerbaarheid van inwoners en mkb-ondernemers. We keken naar het procesverloop (hoe is het project uitgevoerd?) en de potentiële werkzame elementen (werkt het project en waarom?). Het onderzoek werd uitgevoerd door Kimberley Blum, Maaike van der Wal en Milou Andriessen. In de helft van 2024 worden de resultaten van deze procesevaluatie verwacht. Begin 2024 wordt het vervolgonderzoek uitgevoerd naar de interventies die in de volgende 12 city deal projecten zijn ontwikkeld en uitgevoerd.

Door middel van een procesevaluatie krijgen we meer inzicht in de essentiële voorwaarden die nodig zijn om een project over digitale weerbaarheid succesvol te laten verlopen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden tot opschaling naar andere regio’s van het land.

Door onze bevindingen kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van digitale weerbaarheid en het bevorderen van een veilige digitale omgeving.

Deze evaluaties worden uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het eerste rapport van de procesevaluatie is gepubliceerd. Lees het rapport hier.

 

  • Jurjen Jansen
  • jurjen.jansen@nhlstenden.com

Deel dit project

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.