Onderzoekagenda voor digitale weerbaarheid

Dit project heeft als doel een onderzoekagenda op het gebied van cyberweerbaarheid te ontwikkelen. De agenda dient als leidraad voor toekomstig praktijkgericht onderzoek en identificeert de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen op dit gebied. Het project richt zich op het creëren van een strategisch kader waarin relevante onderzoeksthema’s worden geïdentificeerd en prioriteiten worden gesteld om de cyberweerbaarheid te versterken. Kennismakelaars, werkzaam bij organisaties in de praktijk, werken nauw samen met community managers en onderzoekers van Cyberweerbaar NL om vraagstukken op het gebied van cyberweerbaarheid binnen hun organisatie of doelgroep te vertalen naar onderzoeksvragen.

Deze ontwikkeling van onderzoekagenda wordt uitgevoerd in opdracht van het expertisenetwerk Cyberweerbaar Nederland.

  • Assia Kraan
  • a.kraan@hhs.nl

Deel dit project

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.